مسکو-3

مسکو کد 3


این پارچه دارای طرح ابر و بادی زیبایی میباشد و کیفیت فوق العاده بالایی نیز دارد.