مسکو-2501.1

مسکو کد 2501.1


این پارچه دارای طرح ابر و بادی زیبایی میباشد و کیفیت فوق العاده بالایی نیز دارد.