مسکو-7

مسکو کد 7


این پارچه دارای طرح ابر و بادی زیبایی میباشد و کیفیت فوق العاده بالایی نیز دارد.