مسکو-8

مسکو کد 8


این پارچه دارای طرح ابر و بادی زیبایی میباشد و کیفیت فوق العاده بالایی نیز دارد.