لکه بر فرش و مبلمان


کاربرد

مبل ، فرش ، کوسن ، موکت و سطوح مشابه